ทำร้ายข้าวของ ประมาณไหน เป็นสิ่งของที่มีมูลค่าหรือเปล่า. ถ้าทำร้ายข้าวของ ที่ไม่มีมูลค่าเช่น การปาขวด ปาแก้ว ประมาณนี้ พอเข้าใจได้ว่า เพื่อการระบาย ลดความเครียด อาการเก็บกด กดดัน ในสภาวะทางอารมณ์(มีผลวิจัยในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี เด้อ เรื่องแบบนี้ หาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้)
แต่ถ้าทำร้ายตัวเองและทำลายข้าวของมีมูลค่า ( เรียกว่าสร้างความเสียหาย)
ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะ หลีกเลี่ยงคำว่า ควรปรึกษาแพทย์ เนาะ
มีสติ ทำอะไรรู้จักตัวเองดีที่สุดค่ะ ทุกเรื่องมีสองด้านเสมอ ✌️✌️✌️
โฆษณา