การที่คุณมีใจอยากทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้น : มีคุณค่าในตัวเองแล้ว
แต่ใครจะมองเห็น/ไม่เห็น ช่างเขาเถอะครับ
เพราะการจะเปลี่ยนหัวใจที่มืดบอดมันยากนั่นเอง🙃
  • 4
โฆษณา