16 เม.ย. 2022 เวลา 09:01 • ครอบครัว & เด็ก
ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์
แปลว่า รอบ ๆ บ้าน มีขยะ ของเน่าเสีย
จำกัดทิ้ง อย่าให้มี รวมถึงแหล่งน้ำ นิ่ง ๆ ทั้งหมด
ถังขยะ ปิดให้สนิท
ใช้ควัน ไล่ได้ ช่วยได้นิดหน่อย
โฆษณา