17 เม.ย. 2022 เวลา 05:09 • ความคิดเห็น
อยู่เงียบๆ ทำสวนดูแลต้นไม้ แต่ไม่ได้เครียดแล้วไปทำสวนดูแลต้นไม้ทุกครั้งนะ แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจะเครียดแล้ว จับอารมณ์ตัวเองได้ ฝึกวิธีคิดได้ ปล่อยอะไรไปบ้าง ก็ไม่เครียดหรือกังวล
เพราะความกังวลไม่สามารถต่ออายุให้ยาวหรือสั้นลงได้ คือไม่มีประโยชน์ และไม่เกิดสิ่งดีขึ้นเลย
มีความสุขทุกวันดีกว่า ทำทุกอย่างด้วยความรัก ความสุขในใจตัวเองค่ะ ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเราเองค่ะ
😉
โฆษณา