17 เม.ย. 2022 เวลา 14:57 • ความคิดเห็น
เราลาออกจากงานมาได้เกือบปีด้วยอาการburn out พ่วงมากับโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล
คำถามนี้ถูกลบ
การเริ่มต้นอะไรใหม่ รวมถึงการทำงานก็ตาม ต้องการช่วงเวลาในการเตรียมความพร้อม หากจะต้องเริ่มใหม่ ควรเตรียมทั้งร่างกาย จิตใจ และหาความรู้ในการทำงาน รวมถึงให้เวลาตัวเองปรับตัว อย่างน้อยสามเดือนค่ะ อย่าวู่วามลาออกเสียก่อน หากพบปัญหาอะไรก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น เมื่อปรับตัวได้ ทุกอย่างจะง่ายขึ้น และจะทนได้เอง งานไม่ว่าทำอะไรก็คืองานทั้งนั้นค่ะ อยู่ที่ตัวเราเองว่า จะเพิ่มคุณค่าในงานนั้นได้อย่างไร หรือ ใช้เวลาให้กับชีวิตเราไปด้วยในขณะเดียวกัน
โฆษณา