ไปจนถึงทางตัน ดีกว่าตันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเดิน
เพราะเราไม่รู้ว่า ที่เขาว่าตันนั้น มันจริงหรือพื้นกลวงเพื่อหลอกกันแน่
โฆษณา