18 เม.ย. 2022 เวลา 02:13 • ความคิดเห็น
"ชีวิต ไม่ใด้มีไว้เพื่อตัวเราเอง ชีวิต มันเริ่มต้นจากการที่เรา ได้ทำอะไรไว้ เพื่อใคร มากกว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมมีความหมาย ถึงแม้สุดท้ายสิ่งที่ทำ อาจไม่มีใครมองเห็น หรือลืมเลือนไป หรือสิ่งที่เราทำนั้น ย่อมไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงอะไร แต่เราย่อมรู้ว่าเราได้ทำ และทำมันอย่างเต็มที่...เพื่อใคร เพื่ออะไร? คำตอบ อยู่ที่ว่าเรา...."
ได้ทำแล้วหรือยัง
โฆษณา