เราเดือดร้อนมั้ย กับการที่เขาเอาไป"นินทา" ถ้าเราเดือดร้อน นั่นคือ เราเป็นอย่างที่เค้า"นินทา"
แต่ว่าถ้าเราไม่เดือดร้อน..คุณ สูงกว่า"คนนินทา" แล้วจะไปจัดการอะไรทำไม...ขันติ-โสรัจจะ , ฉันทะ-วิริยะ-จิตตะ-วิมังสา โดยเฉพาะ วิมังสา ใช้เยอะๆ อดทนได้ วางเฉยเป็น เย็นที่เรา เชื่อเถอะครับ"ของไม่จริง..อยู่ไม่นาน"
หากเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงโลกได้...เราก็ต้องย้อนกลับมาดูและเปลี่ยนแปลง..ที่ตัวเรา
ขงจื้อ
146รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...