18 เม.ย. 2022 เวลา 09:48 • ประวัติศาสตร์
18 เม.ย. 1955
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เสียชีวิต อายุ 76 ปี
โฆษณา