18 เม.ย. 2022 เวลา 15:55 • ปรัชญา
มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ชีวิตเราต้องมี 2 อย่างควบคู่กัน
ทุกข์เพื่อให้เรียนรู้ และ ยอมรับ
สุข เพื่อให้ รักษา และ ดูแล
โฆษณา