18 เม.ย. 2022 เวลา 16:06 • สุขภาพ
ไม่ดีครับ
คุยกับคนเคยติด ทรมานมาก ไข้ เจ็บคอ ปวดตัว ถึงที่สุด 4 เข็มอาการก็ยังมาก
ถ้าอาการมาก post covid ทรมาน นาน คนเป็นมากแล้วหายบางคนเอ๋อไปเลยไม่เหมือนเดิม
และคนติดมากโอกาสกลายพันธุ์ก็มากครับ
โฆษณา