เมื่อรู้จักสุขจึงเข้าใจทุกข์ เมื่อทุกข์หมดไปสุขจึงมา หมุนเวียนสลับไปมาดังลมหายใจ แค่เพียงรับรู้อย่าใส่ใจทุกข์สุขหมดไปเหลือเพียงความว่างเปล่า
1ถูกใจ
132รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...