19 เม.ย. 2022 เวลา 06:52 • ปรัชญา
ก็ไม่ทำอะไรนะ แค่รับรู้ก็พอ
อ๋อ เป็นเช่นนี้นี่เอง เท่านี้ก็พอ เพราะโดยปกติมันก็เป็นเช่นนี้ แค่เรายังไม่เคยมองเห็นมันก็เท่านั้น เมื่อเห็นแล้วก็แค่ อ๋อ เป็นเช่นนี้นี่เอง
โฆษณา