19 เม.ย. 2022 เวลา 11:42 • ความคิดเห็น
ไม่ตายตัว อยากทำอะไรก็ทำไปเรื่อย เช่น จิบวิสกี้ฟังเพลงแจ๊ส เวทเทรนนิ่ง ดูหนังที่ชอบ อ่านหนังสือ เล่นคอมฯ
โฆษณา