เราเองก็ไม่รุ้เหมือนกันเพราะตอนนี้เราเป็นเหมือนกัน
83รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...