ใช้คือจังหวะในการแลกเปลี่ยน
ชีวิต=สิ่งมีชีวิต
หมายความว่าเวลานับถอยหลังการหมดอายุขัย
คน สัตว์ พืช ฯ เกี่ยวกันตามระบบนิเวศน์
ในที่นี้ขอเอ่ยถึง"คน"ในเมื่อวันเวลาผ่านไป ไม่เคยหยุด อยู่ที่ทางเลือกของเราจะใช้ไปรูปแบบไหน
-ตามๆกันไป
-ตัวเอง
-สิ่งใหม่
แบบแรกก็จะสะดวกหน่อยสังคมกรองไว้แล้ว ตัวเองนี่ค่อนข้างยากถ้าต้องเปลี่ยนสิ่งเดิม
ข้อสุดท้ายตัดทิ้งมันคืออนาคต ไกลไปสำหรับตัวคนคนเดียว
ลำดับต่อมาจะเป็นคุณค่าของชีวิต...คือผลลัพธ์
โฆษณา