ผมจะขอสิ่งนี้
1.ขอให้สอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แค่นี้ก็พอละ
โฆษณา