24 เม.ย. 2022 เวลา 07:39 • ความคิดเห็น
หัวหน้าแบบนี้ ตัวใครตัวมัน
บ่อยครั้งที่ได้พบน้องๆมาขอคำปรึกษาถึง
ฟฤติกรรมของหัวหน้าที่พวกเขารับไม่ได้
ก็เลยอยากสรุปเผื่อเป็นประโยชน์ในการที่ใช้เป็นแนวทาง ในการเรียนรู้ของคนที่จะขึ้นเป็นห้วหน้าหรือไว้ใช้วิเคราะห์ว่าจะเอาอย่างไงดีกับชีวิตการทำงานถ้าเจอกับตัวเอง หัวหน้าที่ลูกน้องมักจะไม่ชอบ
1.ชอบตำหนืมากกว่าชื่นชม ทุกเรื่องที่ทำไปต้องมีข้อติมากกว่าชม ที่สำคัญชอบตำหนิต่อหน้าคนอื่นไ
2.จู้จี้งานตลอด ไม่กำหนดช่วงเวลา มักจะตามตลอดจนน้องๆขาดความมั่นใจ หรือไม่แบ่งงานหลัก งานรอง งานเร่งด่วน งานสำคัญ จูจี้ทุกงาน จนลูกน้องเครียดตลอด
3.ชอบนินทาลูกน้อง เอาไปบ่นให้หัวหน้างานคนอื่นฟัง โดยเฉพาะตอนหน้าอย่างลับหลังอย่าง
4.ไม่กล้าตัดสินใจ และประสานงานไม่เป็นชอบปล่อยให้ลูกน้องอึดอัดหรือรับผลกระทบหรือโดนตำหนิจากหน่วยอื่นก่อน ค่อยเข้ามา
5.สองมาตรฐาน อธิบายสิ่งที่ตนเองตัดสินใจกับงานที่เกี่ยวข้องไม่แน่นอนขาดหลักการสนับสนุนหรือทำการประเมินลูกน้องแต่ละคนไม่ชัดเจน หรืออธิบายแบบยึดความพอใจส่วนตัว
6.ยึดความคิดตนเองไม่ฟังคนอื่น ชอบพูดมากกว่าฟัง ทำเป็นระดมสมองสุดท้ายก็ให้ทำตามของตนเองหรือคนที่ใหญ่กว่าสั่งมา
แน่นอนฟฤติกรรมหัวหน้างานที่ไม่เป็นที่ต้องการหรือที่ลูกน้องไม่ชอบยังมีอีกเยอะก็ลองเก็บและเรียนรู้กันไป ทุกสิ่งมันก็เป็นทั้งโอกาสและผลกระทบเพื่อให้เราได้เรียนรู้และยกระดับตัวเราให้เป็นยอดหัวหน้าที่ดีได้ทั้งนั้น
โฆษณา