การใช้ชีวิตก็คือการดำเนินชีวิตนั่นแหละ..แต่พูดให้ดูสวยหรูว่าใช้ชีวิต..ซึงการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละช่วงของอายุของบุคคลนั้นๆขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม สภาวะทางการเงินและอีกหลายๆปัจจัยว่าจะเป็นแบบไหนการใช้ชีวิตมันไม่มีอะไรตายตัวหรือเป็นมาตรฐานให้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น กฏหมาย กฏเกณฑ์ทางสังคม จึงไม่แปลกที่การใช้ชีวิตจะอยู่ในกรอบบ้างนอกกรอบบ้าง ซึ่งเหตุดังกล่าวข้างต้นคือตัวแปรสำคัญ
  • 1
โฆษณา