ความจริงของแต่ละคน
ความจริงของเรา ความจริงของเขา
ความจริงของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน
หรือคล้ายกัน
ความจริงของเราน่ากลัวเจ็บปวด
แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเจ็บปวดของอีกคน
แก้ที่จิตเราเอง
ความจริงที่น่ากลัว และความจริงที่ไม่น่ากลัว
  • 2
โฆษณา