24 เม.ย. 2022 เวลา 10:05 • การ์ตูน
คนโตก็ดูได้ค่ะ การ์ตูน มีทั้งกับเด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น เด็กวัยรุ่นก็คล้ายผู้ใหญ่ เตรียมตัว เป็นใหญ่ (ผู้ใหญ่) มันไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ที่ว่าความคิดอ่านของคนเราโต หรือไม่ ต่างหาก
ส่วนตัวยังชอบดูการ์ตูนเด็กๆ บางเรื่องเลย คือถ้าผู้ใหญ่ที่โตๆ มามีโลกเหมือนเด็กน้อยๆ คงไม่มีสงครามเกิดขึ้น
โฆษณา