ถามตัวเองว่า
ถ้าตัวเองเอาผ้าปิดตาไม่เห็นอะไรเลย
แล้วเดินไปมั่วๆ
จะรู้ไหมว่า ตัวเองจะเดินไม่ชนอะไรเลยไปจนถึงเมื่อไหร่
ณ ตอนนี้ยังตอบตัวเองไม่ได้เลย📚
โฆษณา