24 เม.ย. 2022 เวลา 12:18 • ความคิดเห็น
ความจริงเป็นสิ่งที่หน้ากลัวก็จริงแต่เมื่อเรากล้าเผชิญหน้ากับความจริงแล้ว เราทุกคนต่างยอมรับและจะผ่านมันไปได้ในที่สุดครับ
แต่ความไม่จริงตางหากคือสิ่งที่หน้ากลัวกว่าความจริง เพราะเมื่อเราจะหนีความจริงไปเรื่อยๆ จนทุกอย่างแก้ใขไม่ได้และสุดท้ายเราก็จะกลัวไปตลอดจนไม่กล้าเผชิญกับความจริงอีกต่อไปเลย แม้แต่ความจริงที่เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเราก็ยังกลัว สิ่งนี้แหละจะน่ากลัวกว่าความจริง
โฆษณา