24 เม.ย. 2022 เวลา 15:22 • ความคิดเห็น
เข้าใจในความเป็นเรา อยู่ด้วยเวลามีปัญหาช่วยแก้ปัญหา จะสุขจะทุกข์ก้ออยู่ด้วยกัน มีความรับผิดชอบ อยู่ด้วยแล้วมีความสุข
😆😆บอกเลย แต่โดยส่วนตัว พี่เยอะเน้อ. โทรหาต้องรับสาย ห้ามให้คนอื่นรับสายแทน เพราะว่าฉันต้องการคุยกับ...ไม่ใช่ต้องการคุยกับคนอื่น
ส่งข้อความหา อ่านแล้วก็ตอบกลับมาด้วย จะได้รับรู้ว่า ....คิด รู้สึกยังไง
แต่คงไม่มีละ หาไม่เจอละ😆😆😆😅😅
โฆษณา