24 เม.ย. 2022 เวลา 16:19 • ความคิดเห็น
นิยามสำหรับผมคือ คนรุ่นใหม่คือที่คนกล้าออกจากกรอบความคิดเดิมๆแล้วออกมาบุกเบิกหาสิ่งใหม่ๆ แต่พวกผู้ใหญ่ที่อยู่แต่ในกรอบความคิดเดิมๆมักชอบขัดขวางเวลาที่คนรุ่นใหม่อยากลองทำสิ่งใหม่ๆที่แตกต่าง ผู้ใหญ่บางคนอาจเรียกคนรุ่นใหม่ว่าเป็นตัว"เจ้าปัญหา"เลยก็ได้
2
แต่ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่คือคนที่เป็น"เจ้าปัญญา" เป็นนักบุกเบิกหาสิ่งใหม่ๆ คนรุ่นใหม่ในที่นี้ผมให้นิยามว่าคือวัยรุ่นนะครับ วัยนี้แน่นอนว่าไม่อยู่ในกรอบความคิดเดิมๆเเน่นอนครับเพราะวัยนี้เป็นเจ้าปัญญาที่จะชอบทดลองหาสิ่งใหม่ๆ
ปล.สรุปคนรุ่นใหม่คือคนที่เป็นคนที่เป็นเจ้าปัญญาและกล้าที่จะออกจากกรอบความคิดเดิมๆเพื่อบุกเบิกหาสิ่งใหม่ๆ
โฆษณา