ในส่วนตัวเราเอง ถ้าเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำมันจริงๆ
ในหัวใจเรา ความรัก ความชอบของเรา
ความท้าทายนั้น เราเต็มใจ เปิดรับประสบการณ์ต่างๆใหม่ๆ ทั้งเรื่องความรู้สึกต่างๆ และการทำงาน
อุปสรรคต่างๆ
แต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอยากทำในใจลึกๆ
เราเฉยๆ เราไม่ได้ชอบมันเลย นั่นก็อีกเรื่อง
ว่าเราจะจัดการมันยังไง กับความรู้สึก
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ชีวิตฝืน เราเลือกเอง
หรือเราเลือกชีวิตเราไม่ได้ก็ตาม
  • 2
โฆษณา