มีเงินซื้อเวลาไม่ได้ แต่ถ้ายังมีเวลาก็หาเงินต่อไปได้
มันอยู่ที่เราอยู่ในสภาวะแบบไหน ฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร สภาวะความคิดอยู่ในด้านในบวกหรือลบ
ถ้าเอาไปให้คนที่กำลังใกล้ตายเลือกเค้าอาจจะต้องการเวลา
คนเราทุ่มเทเวลาเพื่อหาเงินแล้วใช้เงินมาซื้อเวลายามเจ็บป่วย
เลือกกลางๆไว้เถอะครับ มีเงิน มีเวลา มีกำลัง จะทำอะไร จะไปไหน จะกินอะไรย่อมมีความสุข
  • 3
โฆษณา