25 เม.ย. 2022 เวลา 12:09 • ความคิดเห็น
นับเงินที่เหลือดีกว่าค่ะ เงินเดือนเยอะบางคนไม่มีเหลือเก็บเลยนะ ถ้าเรายังมีเหลือใช้แสดงว่าเรามีเยอะกว่า
โฆษณา