ความสุข คือ การได้ยิ้ม หัวเราะ ปลื้มใจ อารมณ์ดี
โฆษณา