25 เม.ย. 2022 เวลา 19:35 • ความคิดเห็น
นิยามของคนรุ่นใหม่คือการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันไงครับซึ่งเราไม่สามารถนำเกรียนมาขับบนถนนร่วมกับรถยนต์ในยุคปัจจุบันได้ครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
โฆษณา