26 เม.ย. 2022 เวลา 03:38 • ไลฟ์สไตล์
เงิน.จับต้องได้
เวลา.จับต้องไม่ได้
ดังนั้น.เงินสำคัญกว่า...แต่อากาศสำคัญที่สุด
โฆษณา