26 เม.ย. 2022 เวลา 07:23
ความรักค่ะ รักคือ การให้ เมื่อเราให้จากใจ เราก็จะมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องเลือก
โฆษณา