เวลาเราส่องกระจก
เงาที่สะท้อนตัวเรา
มาจากสิ่งที่เรานึกคิดอยู่ภายใน
บางทีการที่เรารู้สึกว่าเรากำลังเป็นผู้ถูกกระทำ อาจเป็นเพราะความคิดของเรามันสะท้อนการกระทำนั้นๆออกมา
โดยที่เราไม่รู้ตัว
เราเคียดแค้นชิงชัง
เราส่งความรู้สึกนั้นออกมา
และมันก็เหมือนกระจกสะท้อนให้ใครๆเห็นตัวเราที่เป็นอย่างนั้น
เราโกรธเกลียดในใจ
ความรู้สึกนั้นมันก็สะท้อนออกมาในคำพูด สีหน้าและแววตาโดยที่เราอาจจะไม่ทันรู้ตัว
ลองปลดปล่อยความรู้สึกลบๆภายในออกไป ด้วยการให้อภัย ไม่มีอะไรเสีย มีแต่เสมอตัว หรือ ได้ผลคือได้ปลดปล่อยความทุกข์จากตัวเอง 🥰
แสดงความคิดเห็นของคุณ...