เน้น ออนไลน์ทุกอย่าง วีดีโอ หนัง เพลง
ใช้ icloud เป็นหลักพอครับ
64 ใช่จริง น่าจะ เหลือ 20-30 gb
ต้องมี คอมพิวเตอร์ช่วย จัดการไฟล์
ถ่ายโอนข้อมูล เก็บไฟล์ ที่สำเร็จแล้ว
ถ้าเคยใช้ ไอโฟน ก็คงไม่ยาก
ถ้าไม่มี คอมพิวเตอร์ ลำบาก
  • 2
โฆษณา