น้ำใจครับ หาได้จากมนุษย์ ที่มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และกัลยาณมิตร
แต่ในปัจจุบัน คงเจอแต่คนครับ มักใช้สัญชาตญาณในการเอาตัวรอด ใครล้มข้าม
1 ถูกใจ
123 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา