เคยถามตัวเอง
อย่างจริงจังไหมว่าทำไม?
เราจึงให้อภัยแม่สามีไม่ได้เสียที
credit pixabay
1.คุณค่าของตัวเราถูกเหยียบย่ำ
2.โดนทำร้ายทางร่างกาย
3.ถูกทำร้ายย่ำยีจิตใจ
4.ถูกเอาเปรียบด้านการเงิน
5.ถูกเหยียดหยามชาติกำเนิด
6.ถูกนินทาว่าร้าย
7.ถูกแย่งความรักความสนใจ
8.ถูกใช้แรงงานราวกับทาส
9.ถูกใส่ร้ายสร้างเรื่อง
10.รู้สึกถูกทำให้ต้อยต่ำ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา