27 เม.ย. 2022 เวลา 08:59 • ความคิดเห็น
คิดเหมือนเราเลย อยากจะกินเนื้อสัตว์ก็ตัองกินอยากภาคภูมิ อยากจะกินผักก็ควรจะภาคภูมิเช่นกันทำไมต้องแสร้งว่าเป็นเนื้อด้วย
โฆษณา