นอกใจ
กับ
นอกกาย
แตกต่างกันนะครับ
แต่เรื่องใจ นี่บังคับกันยาก
ขนาดตัวเองยังบังคับใจตัวเองไม่อยู่
คุณต้องรีบหาจุดบกพร่องแล้ว ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เขาถึงคุยกับคนอื่น
มันจะ มากขึ้นๆ ถ้าไม่รีบแก้ไข จนอาจเลยเถิดเป็น นอกกายได้
ถ้าเขาไม่ได้รับความพอใจในปริมาณที่เคยได้รับทางกายภาพ
  • 1
โฆษณา