28 เม.ย. 2022 เวลา 15:51 • ความคิดเห็น
ควรถามแฟนคุณว่าเพราะอะไรคุณควรให้อภัยเขา
ให้แฟนคุณคิด พิจารณาตัวเองก่อนแล้วมาบอกคุณให้พิจารณา
โฆษณา