ผ้าผืนเดียวไว้ใช้เช็ดโต๊ะ ใช้เสร็จเช็ดหน้าต่อ
เช็ดเสร็จ เช็ดลักแร้ต่อ
เช็ดเสร็จ เอาผ้าไปอบข้าวเหนียวต่อ
อบเสร็จ จะจามใช้ผ้าซับต่อ
ซับเสร็จ เอาผ้าไปเช็ดโต๊ะต่อ
เช็ดเสร็จ อาบน้ำเช็ดทั่วตัว
แล้วเอาไปเช็ดรถต่อ
แล้วเอาผ้าไปครอบขนมต่อ
เพื่อกันสิ่งสกปรกเข้าขนม
แล้วเอาขนมไปขายให้ลูกค้ากินอร่อยอร่อย
*ผ้าขี้ริ้วสำคัญขนาดนี้แหละ
  • 1
โฆษณา