เวลาเพราะเมื่อคุณเวลาคุณก็สามารถหาเงินได้
แต่ถ้าคุณมีเงินแต่ไม่มีเวลาคุณจะใช้มันยังไง
โฆษณา