29 เม.ย. 2022 เวลา 15:09 • สุขภาพ
กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Moderna ตามหลังฉีด AstraZeneca 2 เข็ม พบภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้น 29-33 เท่า โดยรับมือกับ BA.2 ได้น้อยกว่า BA.1
1
สถานการณ์โควิดระลอกที่ 4 ของไทยซึ่งเกิดจากไวรัสโอมิครอนตั้งแต่มกราคม 2565 เป็นต้นมานั้น
พบการเปลี่ยนแปลงของไวรัสสายพันธุ์หลักจาก สายพันธุ์ย่อยที่ 1 (BA.1) ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 มาเป็นเริ่มพบสายพันธุ์ย่อยที่ 2 (BA.2) ในเดือนมกราคม 2565 และปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ BA.2 เกือบทั้งหมดแล้วนั้น
ทำให้เป็นที่น่าสนใจว่า การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 จะสามารถรับมือไวรัสโอมิครอนได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะกับสายพันธุ์ BA.2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักในขณะนี้
มีข้อมูลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนที่เชียงใหม่ ในช่วงมกราคมถึงมีนาคม 2565 พบว่า
การฉีด 2 เข็ม
ป้องกันการติดเชื้อไม่ได้
แต่ลดการเสียชีวิตได้ 85%
ส่วนการฉีด 3 เข็ม มีประสิทธิผล
ป้องกันการติดเชื้อได้ 34-68%
และลดการเสียชีวิตได้ 98%
2
ที่น่าสนใจคือ แล้วระดับภูมิคุ้มกันที่ขึ้นจากการฉีดวัคซีน 3 เข็ม มีมากกว่า 2 เข็ม มากน้อยเพียงใด และมีความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์ย่อยที่หนึ่งและสองอย่างไรบ้าง
ขณะนี้มีคำตอบแล้ว จากการศึกษาวิจัยเบื้องต้นของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก (Journal of Infectious Diseases)
โดยเป็นการตรวจเลือดในอาสาสมัครจำนวน 30 ราย ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี อายุเฉลี่ย 50 ปี
โดยได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca สองเข็ม และไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน
ทำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ของ Moderna ห่างจากเข็มที่สอง 5-7 เดือน
3
หลังจากนั้นทำการเก็บเลือด เพื่อดูระดับภูมิคุ้มกันที่ 28 วัน หลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3
พบว่าระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัส BA.1 เพิ่มขึ้นจาก 16.6 เป็น 548
และต่อสายพันธุ์ BA.2 เพิ่มขึ้นจาก 11 เป็น 324
จึงกล่าวได้ว่า การฉีดวัคซีนเข็มสาม ของ Moderna ตามหลังฉีดวัคซีนสองเข็มของ AstraZeneca สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโอมิครอนได้เพิ่มขึ้น 29-33 เท่า ซึ่งเพียงพอที่จะรับมือกับไวรัส Omicron
2
โดยที่มีความแตกต่างคือ ประสิทธิผลต่อไวรัสสายพันธุ์ย่อยที่สอง (BA.2) ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักในปัจจุบัน ได้น้อยกว่าสายพันธุ์ย่อยที่หนึ่งอยู่ 1.7 เท่า
2
จึงทำให้จำเป็น จะต้องติดตามการศึกษาต่อไปว่า ระดับภูมิคุ้มกันของการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จะอยู่ต่อไปได้นานอีกเท่าใด ซึ่งมีข้อมูลเบื้องต้นจากบางประเทศว่าอยู่ได้ประมาณ 3-6 เดือน
1
Reference
โฆษณา