29 เม.ย. 2022 เวลา 17:24 • ความคิดเห็น
ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ ที่มีเก่งทฤษฎี แต่ไม่เก่งปฏิบัติ เก่งปฏิบัติไม่เก่งทฤษฎี หรือเก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ หรือไม่เก่งอะไรเลยซักอย่าง คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในตํารา เขาก็มีชีวิตมีโลกของเขา เขาจะออกมาลงถนนทําไม? ส่วนคนที่ลงถนนใช้ชีวิตได้ความรู้ได้ประสบการณ์ชีวิต ก็ไม่ต้องหาจาก ตําราที่ไหนอีก จะเห็นได้ว่าชีวิตใคร ชีวิตมัน ต่างก็มีเส้นทางเดินไปตามทาง ของแต่ละคน เหมือนโค้ช ฟุตบอล ที่เก่งกาจ วางแผนการเล่นให้ทีมอย่างลํ้าลึก จนเอาชนะคู่แข่งได้ตลอด อาจจะเตะบอลห่วยก็ได้ โค้ชมวยหลายคน ก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จตอนตัวเองต่อยมวย แต่มาเป็นโค้ชแล้วดัง อย่างโค้ชของปาเกียว เป็นต้น
คํากล่าวที่ว่า อยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่ลงมาสัมผัส ดูโลกบ้างหรือลงถนนบ้าง จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อหน้าที่ที่เขาต้องทําและรับผิดชอบ มันเกิดขึ้นบนถนน แต่เขาไม่ยอมลงมาแก้ เอาแต่อยู่บนหอคอย ซึ่งใช้ทฤษฎีอย่างเดียว บนหอคอยมันแก้ไม่ได้ ถ้าไม่ลงมาแก้โดยการปฏิบัติในภาคสนาม ตัวอย่างเช่น พวกนักการเมืองที่ชอบสั่งการ ข้าราชการประจำ หรือที่ชอบบอกว่าให้นโยบายไปแล้ว แต่ถ้าเขาเป็นอาชีพอื่นพวกนักวิชาการ ที่ปรึกษาต่างๆ เขาก็คงไม่ลงมาแก้ปัญหาบนท้องถนน เพราะไม่ใช้หน้าที่แต่ประการใด เขาก็ยังอยู่บนหอคอย อยู่กับตํารา เหมือนเดิม แต่ถ้ามาสมัคร สส. เป็นผู้ว่า กทม. ก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เพราะรูปแบบการใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิม และต้องทำใจยอมรับได้ เพราะหากลงมาแล้วอาจจะกลับขึ้นไปยากซักหน่อย หรืออาจจะเพลิดเพลินจนไม่คิดจะกลับไปก็เป็นได้
โฆษณา