พบเจอได้ ประจำ บนถนนการเมือง
ที่ใช้คำพูด ทำงาน และแก้ไขทุกปัญหา
ทำไม่ได้ ก็ใช้คำพูด จนดูเหมือนทำไปแล้ว แต่มีฝ่ายตรงข้าม ขัดขวาง
โฆษณา