งานที่ดี
เพราะตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่รอดมาได้ ก็เพราะเนื้องานดี
( ทำงานใน รพ.น่ะค่ะ )
ที่รองมา คือ เพื่อนก็โคตระจะดี แทบทุกๆ คนเลย
มีเพียงนี้ ก็อายุขัยยืนยาว & สุขภาพกายใจแข็งแรง
🤩💕👍
1 ถูกใจ
191 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...