30 เม.ย. 2022 เวลา 14:06 • ความคิดเห็น
เริ่มจากการหาความสามารถหรือความรู้รอบๆตัวของเราแล้วดูว่าเราชอบสิ่งไหนหรือมีความถนัดด้านใด
โฆษณา