ความรัก เพราะถ้าคนเรารักกันจริงๆไม่จำเป็นต้องมี sex กันก็ได้ แค่อยู่ด้วยกันและมีความสุขโดยที่ไม่ต้องหวังจะมี sex กันนั้นคือสิ่งที่ช/ญ ต้องการ...
โฆษณา