1 พ.ค. 2022 เวลา 00:48 • หุ้น & เศรษฐกิจ
NVDR คืออะไร ถ้าจะซื้อส่งคำสั่งซื้อขายยังไง
หลายๆ คนอาจจะผ่านนหูผ่านตาเคยเห็น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ปรากฏในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ในหลายบริษัท แล้วบริษัทนี้เขาเป็นใคร คืออะไร สิทธิประโยชน์มีอะไรต่างจากปกติไหม คนไทยถือได้ไหม ได้ปันผลไหม มาอ่านกันได้ในโพสนี้เลยค่ะ...
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ เป็นของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย NVDR ย่อมาจาก Non-Voting Depository Receipt ทำธุรกิจในการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ของไทย เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนต่างประเทศ ที่สนใจลงทุนหุ้นไทย เพราะปกติต่างชาติจะถูกจำกัดการถือครองหุ้นในบริษัทต่างๆของไทย เช่น หุ้น PTT มีข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว(Foreign Limit) 30% เป็นต้น
ดังนั้นต่างชาติจะสามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นผ่านบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ได้โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของต่างด้าว โดยเราจะเห็นสัญลักษณ์ “-R” ต่อท้ายชื่อหุ้นนั้นๆ เช่น
PTT หุ้นปกติที่เราคุ้นเคย
PTT-F หุ้น foreign
PTT-R หุ้น NVDR
ซึ่งคนที่ถือ เอ็นวีดีอาร์ จะได้ผลประโยชน์จากหุ้นนั้น เหมือนการถือหุ้นโดยทั่วไปทั้งเงินปันผล สิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ “ไม่มีสิทธิ” ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คนต่างชาติที่อยากซื้อหุ้นไทย ก็ซื้อผ่าน ไทยเอ็นวีดีอาร์ ได้ แต่จะไม่มีเสียงในบริษัทที่ถือหุ้น ก็คือไม่สามารถเข้าครอบงำบริษัทนั้น ๆได้นั่นเอง
แล้วคนไทยซื้อ NVDR ได้ไหม??
ถึงแม้ว่า NVDR จะออกมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ แต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามคนไทยหรือนักลงทุนไทยซื้อ NVDR คนไทยจึงสามารถซื้อได้ โดยราคาหุ้นที่ซื้อผ่าน NVDR ก็จะเท่ากับราคาหุ้นที่ซื้อขายกันตามปกติเหมือนกับที่ซื้อหุ้นสามัญทั่วไป เพียงแต่ตอนคีย์คำสั่งซื้อขาย ให้เราติ๊กเลือกช่อง icon “NVDR” เมื่อเรามีหุ้นนี้อยู่ในพอร์ต เราจะเห็นสัญลักษณ์ “-R” ต่อท้ายชื่อหุ้นนั้นๆ เช่น PTT-R
บางคนที่ไปซื้อแบบนี้ เพราะเขาอยากให้หุ้นตัวเดียวกัน แยกออกเป็น 2 กอง เพื่อไม่ให้ราคาหุ้นมาถัวเฉลี่ยกัน ให้เห็นราคาต้นทุนชัดๆ เพราะซื้อคนละเวลา อันนี้ก็แล้วแต่ แต่เวลาขายก็ต้องเลือก “NVDR” ตรงคำสั่งขายด้วยนะ ไม่อย่างนั้นจะเป็นการหุ้นที่ไม่มี -R ต่อท้ายออกมาแทน
ถ้าคนไทยเราถือหุ้น NVDR เราได้เงินปันผลไหม??
เราก็จะได้เงินปันผลเหมือนกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนตามปกติ แต่จะไม่สามารถนำมาคิดเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เพราะการจะนำเงินปันผลจากหุ้นมาคิดเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ต้องแป็นรายได้ 40(4)(ข) แต่การถือหุ้นผ่าน NVDR เงินปันผลที่ได้ตรงนี้จะถูกตีเป็นรายได้ 40(4)(ก) แทนที่จะเป็นรายได้ 40(4)(ข) นะ ก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้นิดนึง
ไทยเอ็นวีดีอาร์ เป็นบริษัทที่มีขึ้นเพื่อให้คนต่างชาติสามารถซื้อหุ้นบริษัทไทยได้โดยซื้อผ่านนามบริษัท แต่เป็นการถือแบบไม่มีเสียง ( non-vote ) คนไทย หรือ ต่างชาติ จะถือก็ได้ ถ้าเราไม่ได้ต้องการถือ NVDR ก็อย่าเผลอไปเลือกช่องคำสั่งซื้อเป็น NVDR นะ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#NVDR
#หุ้น
#เงินปันผล
#ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น
#ซื้อหุ้น
#ซื้อขายหุ้นออนไลน์
#หุ้นที่มีRต่อท้าย
โฆษณา