Conspiracy Theory
คือ อะไร เกี่ยวข้อง กับ
สงคราม รัสเซียยูเครน หรือไม่
เครดิตภาพ nanitalk.com wallhere.com th.depositphotos.com pixabay.com
Conspiracy theory หรือ ที่เรียกกัน ว่า ทฤษฎีสมคบคิด หมายถึง การคบคิดการใดๆ โดยปกปิดการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนและจะมีผู้ร่วมในทฤษฎี เท่านั้นที่รู้
 
เราจะเห็น การสมคบคิดที่จะหลอกชี้นำ ไปใน ทิศทางที่กำหนดไว้ มีหลากหลายระดับ
ในระดับประเทศ
เราจะเห็น สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ นำใน ทฤษฎี ชี้ทางโลก โดย สมคบ กับ
ประเทศเป้าหมาย และ ประเทศผู้ร่วมประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น การเมือง เศรษฐกิจ การเงิน
รองลงมา เป็นระดับ หน่วยธุรกิจ
ซึ่งหน่วยธุรกิจ บางหน่วย สามารถ คอนโทรลประเทศ ที่ ชี้ทิศทางประเทศอื่นได้อย่างสบายๆ
 
ระดับสมาคม หรือ องค์กรไม่หวังผลกำไร(Fake)
ในระดับนี้ จะมีผสมปนเป บางครั้งก็ต่อห่วงโซ่ด้านล่าง บางครั้งก็อยู่ข้างบน สลับกับ
หน่วยธุรกิจ ที่กล่าวมา
 
ส่วนหน่วยธุรกิจ บางทีก็ใช้ทำการค้าธุรกิจ
อย่างเช่น การคอร์รัปชั่นเพื่อรับสัมปทาน หรือ ผูกขาดในสินค้า ในประเทศเป้าหมายที่มี ศักยภาพ และมีผู้ร่วมในทฤษฎี
 
ระดับภายในประเทศ ก็มี ทั้งภาครัฐ และ เอกชน
 
พอจะนิยามกว้างๆ เพราะ เจาะจงไม่ได้
มันไม่มีหลักฐาน เขาจึงเรียก
ทฤษฎีสมคบคิด
 
เมื่อเรา พอเข้าใจในหลักการนี้
เราจะลอง ใช้ กับ เหตุการณ์ สงคราม
รัสเซีย - ยูเครน ว่าเป็น Conspiracy Theory ได้หรือ ไม่ อย่างไร
ต้นเรื่อง
1. รัสเซีย และ ชาวแคว้น ดอนบาสก์ ซึ่งเป็น ชาวรัสเซีย ใช้ภาษาและวัฒนธรรม ของรัสเซีย มากกว่า 95% ยื่นเรื่อง ขอแยกดินแดน พร้อมแนบประชาพิจารณ์ 95.5%
 
2. เขาก็ส่งทุกปี หวังได้รับคำตอบ
ที่น่าพอใจ
เพราะ คำตอบจากยูเครน และ นาโต้ คือ
**ไม่ได้ มันเป็น กติกาโลก**
ซึ่ง เขาก็ขอดู กติกาโลกที่ว่า ตราไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร อย่างไร มีใครรับรอง
ซึ่ง มันไม่เคยมี
ถ้ามีใครเคยเห็นรูปเล่ม หรือ หาลิ้งค์ ส่งให้ดู บ้าง จะขอศึกษา ประดับความรู้
 
3. รัสเซีย และ ดอนบาส ยื่น โนติ้ส หลังจาก ยื่นหนังสือร้องไปแล้วหลายครั้ง
 
4. คำตอบ เหมือนเดิม ดังที่อ้างไว้ ในโนติ้ส
ถ้าหากไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจก็จะใช้กำลัง ยึดพื้นที่ คืนจากยูเครน
เรื่องที่ถกเถียง
จากข้อ1
ถกกัน เรื่อง การเป็นเจ้าของดินแดน
 
จากข้อ2
ถกกัน เรื่อง **กติกาโลก**
 
เรื่องที่ 3
รัสเซียบุกยูเครน ก่อน
 
เรื่องที่ 4
รัสเซีย ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
เรื่องที่เห็นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากข้อ1 การเป็นเจ้าของดินแดน
 
เราพิจารณา ว่า การที่เขตดอนบาส เป็นของ โซเวียตเดิม เป็นชายแดนเก่า ห่างไกลปืนเที่ยง ของโซเวียต
จะมีก็แต่ ไครเมีย ที่ติดทะเล และเป็นสถานที่ โซเวียตสร้างโรงผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้
ซึ่ง โรงงานนี้ หากใคร หิ้วแค่ ความรู้เข้ามา ก็ สามารถเซตติ้งอัพ โรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ได้จำนวนมากมาย เพราะ ยูเรเนียม แถวนี้ หาได้ง่ายมาก
 
ดังนั้น เราจะเห็นว่า ไม่มีกติกาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตราไว้
และ ไม่มีประชาพิจารณ์ ในการ ผนวกดินแดน ของยูเครน เพราะ ประชาชน ใน
ดอนบาส เขาเป็นรัสเซีย อาศัยอยู่ที่นั่นมานานตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว
จริงอยู่ การที่โซเวียตแตก และ รัสเซียจน
ประเทศ บริวาร ก็เคว้ง ใครมีเงิน ก็ผนวก
แต่ ในการผนวก มันมีโฉนดที่ดิน ต่างๆ ต้อง ผ่านการประชาพิจารณ์ ก่อน แต่ ไม่มีหลักฐาน
โปแลนด์ ก็จะขอดินแดนคืน ในเหตุนี้
เพราะมีชาวโปแลนด์อาศัย ณ ที่แห่งนั้นมานานแล้ว เหมือนกับ รัสเซีย ที่มีพลเมืองและดินแดน อยู่ในยูเครน
ถ้าหาก โปแลนด์ ขอ
โรมาเนีย และ อัลบาเนีย
อาจจะขอมั่ง เพราะ เป็นเคสเหมือนกัน
 
ถ้าเป็นอย่างนั้น มันก็เป็นการผนวกที่ไม่ถูกต้อง ของยูเครน น่ะสิ
 
ดังนั้น เราจะคิดไว้ว่า ยูเครนได้ผนวกดินแดนมา ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ขนาดไหน
จากข้อ2 เรื่อง **กติกาโลก**
กติกานี้ อ้างว่า ยอมรับทั่วโลก
กล้าประชาพิจารณ์ ทั่วโลก ไหมล่ะ
 
ถ้าหากว่ามีเอกสาร เขียนกติกาขึ้น มีผู้รับรอง ถึงจะเรียกว่า กติกาโลกได้
 
ถ้าไม่มีการรับรอง มันเป็นแค่เอกสารของฝั่งใด ฝั่งหนึ่ง เรียกว่าเป็น offer หรือ หนังสือโต้ตอบ
 
เรื่องที่ 3 เรื่อง รัสเซียบุกยูเครน ก่อน
เรื่องนี้ เรื่องจริง แต่ เหตุมาจาก ยื่นโนติ้ส แล้ว ไม่จัดการเรื่องให้เขา
 
เรื่องที่ 4 รัสเซีย ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ข้อนี้ เป็นข้ออ้างฝ่ายเดียว และ ไม่ทำการสืบ ให้ชัดแจ้ง เพื่อแนบการแจ้งข้อหาแก่รัสเซีย
แต่ รัสเซีย โต้แย้งว่า
1 ทำไมไม่รายงานข่าวตั้งแต่ 3 วัน ที่
รัสเซียเคลื่อนทัพออกจาก บูชา
2 เพราะ คลิปที่ นายกเทศมนตรี ของ
บูชา กลับเข้ามาวันรัสเซียถอยทัพ
ไม่มีการกล่าวถึง
3 ร้องขอการสืบสวนที่เป็นธรรม
หลายประเทศก็เห็นด้วย กับ การ
สืบสวนสอบสวนพิเศษ
 
จากข้อนี้ คือ ระบบกล่าวหา นะครับ
ในความคิด เห็นของผม ซึ่ง ผมไม่เห็นด้วย สำหรับ
กรณี ที่แก้ข้อต่างได้ แล้วคนกล่าวหา ไม่สูญเสีย อะไรเลย
ประเทศเราก็ใช้ระบบนี้
คนโดนกล่าวหา ถ้าเขาตัดสินแล้วไม่ผิด
ต้องได้รับ การชดเชย จาก คนกล่าวหา
คนกล่าวหา ควรจะมีการสูญเสียบ้าง ไม่เช่นนั้น ใครอยากกล่าวหาใครก็ได้ วุ่นวาย
สิ่งที่เกิดขึ้น
1. นาโต้และอียูยึดทรัพย์ ของ รัสเซีย
ทั้งของประเทศ และบุคคล
 
2. นาโต้และอียูแซงค์ชั่น รัสเซีย
 
 
ซึ่ง ในการแซงค์ชั่นนี้ ขยายวงออกไปทั้งโลก แต่ มีประเทศ ไม่กี่ประเทศที่ร่วมแซงค์ชั่น แสดงว่า ยังมีจุดที่น่าสงสัย เรื่องนี้
เป้าหมาย ของการแซงค์ชั่น
คือ การทำให้เศรษฐกิจ ของ
รัสเซียตกต่ำ และประชาชน อดอยาก
ซึ่งจะทำให้ รัสเซีย ขอยอมแพ้
ผลที่เกิดขึ้น จากการ แซงค์ชั่น
ประชาชนรัสเซียไม่อดอยาก
มีผลผลิตเหลือมากจนต้องขาย
แต่ฝุ่งแซงค์ชั่น ทั้ง ยุโรป และ สหรัฐ กลับ ขาดแคลน สินค้าอุปโภค บริโภค
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จากการไม่ซื้อพลังงานของรัสเซีย ทำให้ขาดแคลนพลังงานอย่างหนัก
ซึ่งการจะจ่ายค่าสินค้าไหน ก็ตามของรัสเซีย รัสเซียก็กำหนดให้จ่ายเป็นรูเบิล
หลายประเทศแอบซื้อผ่านนอมินี จากรัสเซียขนถ่ายกันกลางทะเล หรือ จ้างให้มาส่ง
เราจะสังเกตุเห็นว่า คนที่เดือดร้อนจากการ
แซงค์ชั่นครั้งนี้ คือ ยุโรป และ สหรัฐ
 
เราจะเห็น ว่า ค่าของเงินดอลลาร์ และ ยูโร ตกลงกว่าเดิมมาก ขณะที่ค่าเงินของรัสเซีย กลับ แข็ง ขึ้นกว่าเดิมอีก ทั้งๆที่โดนแซงค์ชั่น
 
หลายประเทศในโลก อย่างอินเดีย อินโดนีเซีย จีน หลายประเทศในเอเชียแห่กันไปซื้อน้ำมันราคาถูก จาก รัสเซีย เพราะเขาไม่ร่วมแซงค์ชั่น
 
ด้าน ยุโรป หลายประเทศก็ แอบซื้อจากรัสเซีย โดยตรง เพราะ ง่ายและราคาถูก
ดังนั้น การได้ผนวกดินมา ของยูเครน ก็ ยังเป็น ที่ตัดสินไม่ได้ ว่า ดินแดนที่ยูเครน ครอบครองในตอนนี้ มันเข้าลักษณะใด
เพราะ โปแลนด์ ก็เริ่มอ้างสิทธิ ซึ่ง โรมาเนีย แอลบาเนีย คงขอไว้ก่อน บ้าง เร็วๆนี้ เผื่อฟลุ้คได้คืน
 
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ไม่มีการตอบข้อโต้แย้ง นานแล้ว
ไม่ตอบ เงียบไปเลย ไม่มีการ
สอบสวนพิเศษอะไรทั้งนั้น จุดนี้ ก็น่ากังขา
การบุก ก็เพราะ ไม่ตอบหนังสือ ตอบแบบไม่มีเหตุผล ไม่มีเอกสาร แสดงกติกาโลก
เขตการค้าของโลก
มีการเจรจา กันใหม่ๆ ตั้งกลุ่มกันใหม่ๆ ที่จะ
ค้าขายด้วยกัน โดยไม่มีตัวกลาง
BRICS, ตะวันออกกลาง(ซาอุฯ กับ เอมิเรสต์ ไม่ใช้ เปโตรดอลล์ แล้ว ทั้งๆที่เคยใช้มาตลอด ซึ่ง 2 ประเทศนี้ ค่อนข้างมีเสียงในกลุ่ม โอเปคพลัส) อาเซียนพลัส รวมอาฟริกาเกือบๆ ครึ่งทวีป อเมริกาใต้ ก็ 1ใน3 ของทวีป อีกทั้ง ประเทศในแปซิฟิคใต้ ก็มาร่วม
แล้วเรามามอง ว่า ยุโรป เหลือ กาซพรอม ของ รัสเซียไว้ทำไม ทำไมไม่แซงค์ชั่น
 
รัสเซีย เรียกเก็บค่าสินค้าเป็นรูเบิล
โดยเปิดบัญชีกับธนาคารกาซพรอม 2 บัญชี คือ
เป็นยูโร และรูเบิล ซึ่งธนาคาร กาซพรอม
จะเป็นผู้แปลง ยูโร เป็นรูเบิลให้
 
แต่ตอนนี้ ผู้ค้าน้ำมันในโลก เลิกใช้
เปโตรดอลลาร์ กันแล้ว
 
สรุป หากรัสเซียสรุปเรื่องได้ในยุโรป
ยุโรป กลับมาซื้อด้วยยูโร ค่าเงินยูโร
ก็จะดีดขึ้น
 
แต่ เปโตรดอลลาร์ นี่ สูญพันธุ์ แน่ๆ
เพราะ โอเปคพลัส เขาจะใช้สกุลเงินตัวเอง หรือ อาจจะรับเงินสกุลอื่น
 
ที่สำคัญ คือ คอหอยลูกกระเดือก อิสราเอล ทำไม ขนเงินตราสำรอง
เปลี่ยนจากดอลลาร์ เป็นหยวน และสกุลอื่น แต่ เทขายดอลลาร์
 
จากองค์ประกอบ ที่ว่ามา มองทรงแล้ว
เจ้าแห่ง Conspiracy Theory น่าจะโดน รวมหัว หลอกมาเอาคืนกันบ้างแล้ว ครั้งนี้ เอา ปิโตรดอลลาร์ ล้ม
 
ยุโรปแค่ ยอมรัสเซีย ก็ฟื้นกันแล้ว และ หาก ค้าขายทำธุรกิจกับ รัสเซีย มีโอกาส ขายจีน และห่วงโซ่ความสัมพันธ์
 
ช่วงนี้ เขาคงสะกิด กัน อยู่ จากประเทศที่รู้ๆอยู่ แล้ว แต่แกล้งเข้า กับ สหรัฐเพื่อดูแผนและนิสัย
เยอรมันนี่ ก็สนิทรัสเซีย
มาคร็องแห่งฝรั่งเศส ก็
สนิทรัสเซีย คุยกันเป็นชั่วโมง กับปูติน บ่อยด้วย ก่อนรัสเซียบุก ยังคุยกันอยู่เลย
 
งานนี้ เจ็บที่สุด เมื่อจบงาน คือ
*ปิโตรดอลลาร์*
 
จับตา ถ้า เซเลนสกี้ ได้ บริหารยูเครน ตะวันตก ก่อนเลือกตั้งใหม่ แสดงว่า
เซเลนสกี้ อยู่ในแผนนี้ เป็นตัวล่อสหรัฐ
1ถูกใจ
3แชร์
127รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...