ต่างกันค่ะ รักตัวเองคือการที่เราป้อนสิ่งที่ดีให้ตัวเราค่ะ เช่นการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น การใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบไม่เดือดร้อนคนอื่น การดูแลสุขภาพ การพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น
ส่วนการเห็นแก่ตัว คือการเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่มีความรู้สึกผิดเมื่อตัวเองทำผิด การโทษคนอื่นโดยไม่มองมาที่ตัวเอง
1 ถูกใจ
125 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา